MIESTNA AKČNÁ SKUPINA HORNÝ LIPTOV
 
Aktuality
AktualityÚzemie MAS Horný LiptovAktuálne výzvyO združeníFotoarchívKontakt

Kalendár akcií
Horný Liptov
Ďalšie podporené projekty pre rozvoj horného Liptova
Pridané: 02.12.2011
Koncom novembra 2011 boli podpísané dve zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Predkladatelia podporených projektov sú OZ Jánska dolina a Združenie ubytovateľov Tatier.

Seminár Leader - výmena skúseností
Pridané: 25.11.2011
Kancelária MAS Horný Liptov prijala pozvanie regionálneho pracoviska pre Trenčiansky kraj prezentovať skúsenosti s budovaním cyklotrás na Hornom Liptove na seminári určenom zástupcom miestnych akčných skupín z Trenčianskeho kraja.  

Výmena skúseností s obnovou a modernizáciou cykloturistických a peších turistických trás
Pridané: 25.11.2011
Obnova a modernizácia cykloturistických a peších turistických trás v Žilinskom kraji bol názov odbornej konferencie, ktorá sa konala 15. novembra 2011 v Žiline.

Monitorovacia návšteva v Kráľovej Lehote
Pridané: 10.11.2011
Obec Kráľová Lehota v rámci čerpania financií z PRV 2007-2013 prostredníctvom osi 4 Leader úspešne realizuje projekt s názvom Viacúčelové športové ihrisko. Začiatkom novembra 2011 uskutočnili členovia monitorovacieho výboru MAS Horný Liptov monitorovaciu návštevu projektu.

Seminár Budúcnosť fondov a podporných programov EÚ
Pridané: 28.10.2011
Informačné kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku zorganizovala neverejný odborný seminár zameraný na budúcnosť EÚ fondov a podporných dokumentov.

Vyhlásenie výziev na predklanie projektov v rámci programu Leader
Pridané: 28.10.2011

Kancelária MAS Horný Liptov oznamuje všetkým konečným prijímateľom, že dnes 28. 10. 2011 vyhlásila výzvy na predklanie projektov v rámci opatrení:

  • Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť B
  • Obnova a rozvoj obcí
  • Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Uplné znenie výziev a podporené dokumenty k výzvam nájdete na stránke Aktuálne výzvy.

Výzvy budú otvorené do 2. decembra 2011.


MAS Horný Liptov... kto sme a čo robíme
Pridané: 21.10.2011
Miestne samosprávy, združenia podporujúce cestovný ruch, jednotlivci podnikajúci v cestovnom ruchu a subjekty podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva, máte nápady a potrebujete na ne financie? Pozrite si nasledovný príspevok a ak vás zaujmú možnosti, ktoré ponúkame môžete sa na nás obrátiť.

Jánske dušičky
Pridané: 19.10.2011
Zaujímavé podujatie sa uskutoční pri Bistre Krmelec v Jánskej doline. Plagátik.

Správa o postupe zabezpečenia výstavby „Viacúčelového ihriska Kráľova Lehota“
Pridané: 13.10.2011
Autor: Vladimír Kapríni
Obec Kráľova Lehota predložila v roku 2010 žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, Opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo implementované prostredníctvom osi 4 na projekt „Viacúčelové športové ihrisko Kráľova Lehota“.
 

Nové ihriská, športoviská a oddychové zóny v území MAS Horný Liptov
Pridané: 07.10.2011
V rámci opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo bolo z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, osi 4 Leader  prostredníctvom MAS Horný Liptov podporených deväť projektov.
 
Projekty sú zamerané predovšetkým na rekonštrukciu a modernizáciu rekreačných a oddychových zón a na výstavbu a modernizáciu detských a športových ihrísk.
 
Podporené projekty sa budú realizovať v obciach Jamník, Kráľova Lehota, Liptovský Ján, Liptovská Kokava, Podtúreň, Uhorská Ves, Východná, Závažná Poruba a v Liptovskom Hrádku v celkovej hodnote 161 905 €.  
 
Ďalšie výzvy na predkladanie projektov pre obce v rámci opatrení 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo3.4.1 Obnova a rozvoj obcí budú vyhlásené po 28. októbri 2011.

Obec Liptovský Ondrej je v súťaži Dedina roka 2011
Pridané: 05.10.2011
Obec Liptovský Ondrej sa prihlásila do súťaže o titul Dedina roka 2011. V súťaži je jedinou liptovskou obcou. Podporiť ju môžete aj vy, kliknutím na http://www.e-obce.sk/ hlasovanie sa nachádza v pravej časti stránky.   

Obnovenie kaplnky v regióne MAS Malohont
Pridané: 05.10.2011
O symbolické prepojenie území miestnych akčných skupín Malohont a Horný Liptov sa postaral Ing. Bystriansky, člen Rady MAS Horný Liptov, vo Svaríne žijúci rodák z Malohontu.
 
Z grantového programu MAS Malohont získal finančnú podporu na rekonštrukciu kaplnky, ktorú v roku 1913 dal postaviť jeho starý otec. Kaplnka bola zasvätená sv. Vendelínovi, patrónovi pastierov, sedliakov, polí a roľníkov.
 
Vynovená kaplnka so soškou sv. Vendelína na Drahovej bude vysvätená miestnym kňazom 16. októbra 2011.
 

Na zasadnutí Rady MAS Horný Liptov sme odovzdali ocenenie
Pridané: 21.09.2011
Po mesačnej pauze sa Rada MAS Horný Liptov opäť zišla na pracovnom stretnutí 14. septembra 2011. Na stretnutie prijala pozvanie aj pani Ivana Slaná, autorka fotografie Mraky nad Kriváňom, ktorá v celoslovenskej súťaži o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS zvíťazila.
Manažérka MAS Horný Liptov Marcela Herichová odovzdala pani Slanej diplom a ocenenie, ktoré do súťaže venovala Národná sieť rozvoja vidieka, vyhlasovateľ súťaže.

Aktualizácia webovskej stránky MAS Horný Liptov
Pridané: 21.09.2011

Z dôvodu aktualizácie webovskej stránky www.hornyliptov.sk budú niektoré jej časti dočasne uzavreté. Za vzniknuté komplikácie sa pracovníci kancelárie MAS Horný Liptov vopred ospravedlňujú. 

 


Do ukončenia predkladania ŽoNFP (projektov) z V. kola výziev ostávajú dva týždne
Pridané: 20.09.2011
30. september 2011 je posledný termín, dokedy bude kancelária MAS Horný Liptov prijímať ŽoNFP (projekty) konečných prijímateľov pripravené v rámci V. kola výziev na predkladanie žiadostí.
 
Zároveň pripomíname konečným žiadateľom, že pri hodnotení projektov výberovou komisiou MAS bude pozitívne zohľadnená konzultácia projektovej žiadosti v kancelárii MAS, a teda pokiaľ ste projekt ešte nekonzultovali, odporúčame Vám tak urobiť.

„POĽSKO-SLOVENSKÉ STRETNUTIA LÍDROV“
Pridané: 20.09.2011
MAS Horný Liptov sa zapojila do projektu „POĽSKO-SLOVENSKÉ STRETNUTIA LÍDROV“. Projekt je zameraný na budovanie vzťahov a spoznanie MAS z oblasti poľsko-slovenského pohraničia a vytvorenie základne pre realizáciu spoločných projektov. Projekt realizuje MAS Beskid-Gorlicki z Poľska v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013.
 
V rámci projektu vznikne publikácia, ktorá bude prezentovať 20 miestnych akčných skupín z poľsko-slovenského pohraničia a koncom novembra 2011 sa uskutoční konferencia za účasti zástupcov zo zúčastnených miestnych akčných skupín. Konferencia vytvorí priestor pre spoločnú komunikáciu, workshopy, prezentáciu činnosti a definovanie oblastí možnej spolupráce.

Školenie pre manažérov Miestnych akčných skupín (MAS)
Pridané: 20.09.2011
V dňoch 6. – 9. septembra 2011 sa Marcela Herichová zúčastnila seminára zameraného na hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007- 2013, opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 (t.j. projektov konečných prijímateľov).
Seminár sa uskutočnil v Športhoteli na Donovaloch pod organizačnou a odbornou gesciou
pracovníkov Národnej siete rozvoja vidieka, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
 

Informácia pre konečných prijímateľov z PRV SR 2007-2013
Pridané: 25.08.2011
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že na prílohách k žiadostiam o platbu doručených na PPA od 2. Septembra 2011 sa bude vyžadovať na účtovných dokladoch označenie v znení: „financované z prostriedkov EPFRV“. Toto označenie musí mať originál účtovného dokladu a jeho fotokópia predložená v rámci príloh k žiadosti o platbu (zdroj: www.apa.sk, 24.8.2011).

Agrokomplex 2011
Pridané: 22.08.2011

V dňoch 18. - 19. augusta 2011 sme prijali pozvanie prezentovať MAS Horný Liptov a jej územie v Nitre na Agrokomplexe. Súčasťou prezentácie bolo stretnutie zástupcov miestnych akčných skupín a priateľov vidieka, ktoré zorganizovala Národná sieť rozvoja vidieka. Vidiecky večer sa niesol v znamení fotografií, ktoré do súťaže o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS prihlásili jednotlivé miestne akčné skupiny. Súťažná fotografia MAS Horný Liptov autorky Ivany Slanej s názvom Mraky nad Kriváňom získala v kategórii Naša príroda najvyššie umiestnenie. Ocenie z rúk štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Csicsaia prevzal Martin Piovarči, predseda MAS Horný Liptov.

Fotografie z Agrokomlexu si môžete pozrieť v sekcii Fotoarchív.

 

 


MAS Horný Liptov vyhlásila výzvy na predkladanie projektov
Pridané: 09.08.2011
Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Miestnou akčnou skupinou Horný Liptov v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia.

Výzvy č. 11, 12 a 13 sú zrušené!
Pridané: 05.08.2011

Oznamujeme všetkým konečným prijímateľom, že výzvy na opatrenia: Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam (výzva č. 11), Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť A (výzva č. 12) a Podpora v činnosti vidieckeho cestovného ruchu, časť B - propagácia vidieckeho cestovného ruchu (výzva č. 13)  sú zrušené.

 


Výzva na predkladanie projektov pre obce Horného Liptova je vyhlásená
Pridané: 12.07.2011
Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Miestnou akčnou skupinou Horný Liptov v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasila výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013.

Do súťaže Najkrajšia fotografia z MAS sme zaslali Mraky nad Kriváňom
Pridané: 21.06.2011
MAS Horný Liptov vyhodnotila emailové hlasovanie o najkrajšiu fotografiu z územia MAS.
Najvyšší počet hlasov získala a víťazom sa stala fotografia autorky Ivky Slanej s názvom Mraky nad Kriváňom. 

Vyberte fotografiu z územia MAS Horný Liptov
Pridané: 14.06.2011
MAS Horný Liptov prijala pozvanie Národnej siete rozvoja vidieka zapojiť sa do súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS“.

MAS Horný Liptov vyhlásila 5. kolo výziev
Pridané: 10.06.2011
Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Miestnou akčnou skupinou Horný Liptov v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje 5. kolo výziev na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013.  

Zástupcovia MAS Horný Liptov navštívili Leadrovské územia v Rakúsku
Pridané: 03.06.2011
Rozvoj vidieka v Rakúsku bol názov odbornej exkurzie, ktorú v dňoch 24.- 25. mája 2011 zorganizovalo Regionálne pracovisko NSRV pre Trenčiansky kraj.
Za MAS Horný Liptov sa exkurzie zúčastnili Ing. Dušan Španko, starosta obci Jamník a Vladimír Multáň, starosta obce Uhorská Ves.

Uzávierka IV. kola výziev už o dva dni!
Pridané: 02.06.2011
Upozorňujeme všetkých predkladateľov projektov, že 3. júna 2011 o 16.00 hodine je uzávierka výziev č. 7., 8., 9. a 10. na predkladanie projektov. Najbližšie výzvy budú vyhlásené 10. júna 2011.

Informačný deň o pripravovaných výzvach v Múzeu liptovskej dediny
Pridané: 01.06.2011
Informačný deň MAS Horný Liptov o pripravovaných výzvach sa uskutočnil 29. mája 2011 v Múzeu Liptovskej dediny v rámci podujatia Ovenálie 2011.

Kalendár akcií 2011
Pridané: 01.06.2011
Kancelária MAS Horný Liptov v spolupráci s obcami, občianskymi združeniami, podnikateľskými subjektami a jednotlivcami z územia MAS Horný Liptov zozbierala a vydala prehľad podujatí, ktoré sa budú organizovať na Hornom Liptove v období od júna do augusta 2011.

Informačný deň o výzvach MAS Horný Liptov
Pridané: 20.05.2011
Informačný deň o pripravovaných výzvach vyhlásených Pôdohospodárskou platobnou agentúrou prostredníctvom MAS Horný Liptov sa uskutoční 29. mája 2011 v skanzene Pribylina v rámci kultúrno-spoločenského podujatia Ovčiarska nedeľa – Ovenálie 2011.
 

Boli sme na LeaderFESTe 2011
Pridané: 20.05.2011
Malebné české mestečko Štramberk bolo hostiteľom medzinárodnej konferencie LeaderFest 2011. MAS Horný Liptov na konferencii zastupovali Marcela Herichová, Ingrid Pavlíková a Klaudia Jozefčeková.
 

Informácie o práci Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov
Pridané: 12.05.2011

Aktuálne informácie o činnosti MAS Horný Liptov a o výzvach si môžete pozrieť aj v informačnej skinke na ulici SNP pred Hotelom Smrek.

 


Fotografie z územia MAS Horný Liptov na webe
Pridané: 12.05.2011
MAS Horný Liptov oslovila profesionálnych aj amatérskych fotografov z Horného Liptova s možnosťou zapojiť sa do súťaže o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS. Prvé súťažné fotografie si môžete pozrieť vo fotoarchíve na http://www.hornyliptov.sk/mas.php?s=fotoarchiv. Autormi prezentovaných fotografií sú Ivka Slaná z Vavrišova a Jaro Janovčík z Podturne.

Návšteva z Nórska v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Liptovský Peter
Pridané: 10.05.2011

V Evanjelickom kostole v Jamníku sa v nedeľu, 15. mája 2011 uskutočnia Služby Božie, na ktorých bude kázať evanjelický farár pôsobiaci v Nórsku, Curt Westman.

 


V Liptove vznikol nový nadačný fond pre deti
Pridané: 06.05.2011

Slávnostné otvorenie nového nadačného fondu nazvaného Deti deťom sa uskutoční 13. mája 2011 v Hoteli Smrek v Liptovskom Hrádku.


Súťaž O najkrajšiu fotografiu z územia MAS
Pridané: 03.05.2011

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlásila prvý ročník súťaže O najkrajšiu fotografiu z územia MAS


Kniha Bitka pri Vavrišove získala titul Kniha Liptova 2010
Pridané: 03.05.2011

V piatok 29. apríla 2011 sa v Liptovskej knižnici Gašpara Fejérpatakyho-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 4. ročníka súťaže Kniha Liptova 2010, ktorej cieľom je propagácia knižnej produkcie spätej s Liptovom tematicky alebo osobou autora.

 


Súťaž Najkrajší chotár roka
Pridané: 02.05.2011
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Klubom poľnohospodárskych novinárov Slovenska a Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou vyhlasuje 11. ročník súťaže o „Najkrajší chotár roka“.

Výzva na predloženie cenových ponúk – prieskum trhu na zabezpečenie publicity pre Miestnu akčnú skupinu Horný Liptov
Pridané: 26.04.2011
Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na predloženie cenových ponúk – prieskum trhu na zabezpečnie publicity, zákazka s nízkou hodnotou podľa §102 Zákona č. 25/2006 v znení Zákona č. 58/2011.

Seminár o lesníctve vo Fínsku - pozvánka
Pridané: 15.04.2011
Lesníctvo vo Fínsku a príklady využívania finančných prostriedkov EÚ z programu Leader v oblasti lesníctva sú nosnou témou seminára, ktorý organizujeme 19. apríla 2011 v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene. 

Urbársky spolok vo Vavrišove sa stal členom MAS Horný Liptov
Pridané: 05.04.2011

Rada MAS prijala na svojom zasadnutí 29. marca 2011 nového, v poradí už 50. člena. Stal sa ním Urbársky spolok vo Vavrišove, pozemkové spoločenstvo, zastúpený Mgr. Dušanom Janotkom.

Vitajte v MAS a tešíme sa na spoluprácu s Vami!


4. kolo predkladania žiadosti o nenávratný finančný príspevok je vyhlásené!

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Miestnou akčnou skupinou Horný Liptov v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia pre:

Opatrenie 3. 2. 1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam

Opatrenie 3. 1. 1 Obnova a rozvoj obcí

Opatrenie 3. 2. 2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, časť A

Opatrenie 3. 2. 3 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestoného ruchu, časť B - propagácia vidieckeho cestovného ruchu

 

Podrobné informácie o jednotlivých výzvach nájdete v sekcii Aktuálne výzvy.Verejné obstarávanie na službu servis techniky - ukončené!

Miestna akčná skupina Horný Liptov oznamuje, že bolo ukončené verejné obstarávanie na službu servis techniky.


MAS Horný Liptov má nových členov
Pridané: 17.02.2011
Rada MAS na svojom zasadnutí 10. 2. 2011 prijala dvoch nových členov.

Oznámenie o zahájení verejného obstarávania - zákazka s nízkou hodnotou
Pridané: 17.02.2011

Miestna akčná skupina Horný Liptov oznamuje, že bolo zahájené verejné obstarávanie na službu servis techniky.


Harmonogram výziev v roku 2011
Pridané: 16.02.2011

Rada MAS Horný Liptov na svojom zasadnutí 10. februára 2011 schválila harmonogram vyhlasovania výziev na predkladanie projektov pre rok 2011.


Oznámenie pre konečných prijímateľov - aktualizácia výziev 5/PRV/MAS 13 a 6/PRV/MAS 13
Pridané: 15.02.2011

Miestna akčná skupina Horný Liptov oznamuje konečným prijímateľom, že na základe Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader, verzia, 1.7 z 26. 11.2011,  v súlade s metodickým výkladom k Usmerneniu a na základe organizačných a personálnych zmien v MAS Horný Liptov, vykonala vo výzvach 5/PRV/MAS 13 a 6/PRV/MAS 13 zmeny. 


Ukončenie výziev 5/PRV MAS 13 a 6/PRV MAS 13

Upozorňujeme Vás na ukončenie termínu predkladania projektov v rámci výziev 5/PRV MAS 13 a 6/PRV MAS 13.