MIESTNA AKČNÁ SKUPINA HORNÝ LIPTOV
 
Aktuality
AktualityÚzemie MAS Horný LiptovAktuálne výzvyO združeníFotoarchívKontakt

Kalendár akcií
Horný Liptov
Oznámenie pre konečných prijímateľov - aktualizácia výziev 5/PRV/MAS 13 a 6/PRV/MAS 13

Pridané: 15.02.2011

Miestna akčná skupina Horný Liptov oznamuje konečným prijímateľom, že na základe Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.7 z 26. 11.2011, v súlade s metodickým výkladom k Usmerneniu a na základe organizačných a personálnych zmien v MAS Horný Liptov, vykonala vo výzvach 5/PRV/MAS 13 a 6/PRV/MAS 13 zmeny v týchto článkoch:  

Výzva číslo 5/PRV/MAS 13:

článok V. Oprávnené činnosti

článok VI. Oprávnené výdavky

článok X. Kritériá spôsobilosti

článok XV. Ďalšie podmienky

Výzva číslo 6/PRV/MAS 13:

článok VII. Neoprávnené výdavky a projekty

článok XV. Ďalšie podmienky

 Plné znenie vyziev s vyznačenými zmenami nájdete v priložených dokumentoch 5/PRV/MAS 13 a 6/PRV/MAS 13.