MIESTNA AKČNÁ SKUPINA HORNÝ LIPTOV
 
Aktuality
AktualityÚzemie MAS Horný LiptovAktuálne výzvyO združeníFotoarchívKontakt

Kalendár akcií
Horný Liptov
Výzva na predloženie cenových ponúk – prieskum trhu na zabezpečenie publicity pre Miestnu akčnú skupinu Horný Liptov

Pridané: 26.04.2011
Rozsah zabezpečovanej publicity:
 
1. Letáky formátu A4 pre publicitu jednotlivých výziev, náklad v počte 50 ks na každú výzvu. Jednostranná tlač, do 31. 3. 2012 predpokladáme vyhlásiť 13 výziev.
 
2. Zabezpečenie informačných listov o členských obciach MAS Horný Liptov (22 obcí). Formát A4, obojstranná tlač, plná farba, lesklý papier. Zabezpečenie textov, fotografií, grafická úprava výstupov a tlač. Náklad 11000 ks.
 
3. Grafická úprava a tlač informačného listu o MAS Horný Liptov. Formát: zložená A3 (dvojstrana), náklad 500 ks.
 
4. Aktualizácia informačnej brožúry „Obce Horného Liptova“, anglická a slovenská verzia. Tlač 500 ks slovenskej verzie.
 
5. Propagačné predmety. Papierové tašky, rozmery 25x30 cm, potlač logo MAS Horný Liptov na jednej strane tašky. Počet 200 ks.
 
Ďalšie propagačné predmety v počte 200 ks a v celkovej hodnote do 300 € s potlačou loga, podľa dohody s vyhlasovateľom.
 
 
Termín realizácie od 06/2011 do 06/2012.
 
Cenové ponuky nám zašlite mailom na info@hornyliptov.sk do 16. mája 2011 
 
Viac informácií o Výzve na predloženie cenových ponúk získate na telefónnom čísle 0903 425 113.