MIESTNA AKČNÁ SKUPINA HORNÝ LIPTOV
 
Aktuality
AktualityÚzemie MAS Horný LiptovAktuálne výzvyO združeníFotoarchívKontakt

Kalendár akcií
Horný Liptov
MAS Horný Liptov vyhlásila 5. kolo výziev

Pridané: 10.06.2011
Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Miestnou akčnou skupinou Horný Liptov v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia pre opatrenia:
 
3.2.1 (4.1.0) Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam (Výzva č. 11)
3.2.2 (4.2.A) Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A (Výzva č. 12)
3.2.3 (4.2.B) Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B (Výzva č. 13)
 
Úplné znenie výziev, formuláre Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a prílohy k výzve nájde na www.hornyliptov.sk v časti Aktuálne výzvy.