MIESTNA AKČNÁ SKUPINA HORNÝ LIPTOV
 
Aktuality
AktualityÚzemie MAS Horný LiptovAktuálne výzvyO združeníFotoarchívKontakt

Kalendár akcií
Horný Liptov
Výzva na predkladanie projektov pre obce Horného Liptova je vyhlásená

Pridané: 12.07.2011
Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Miestnou akčnou skupinou Horný Liptov v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia pre opatrenia:
 
3.1.1 (4.4.2) Obnova a rozvoj obcí (Výzva č. 14)
Úplné znenie výziev, formuláre Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a prílohy k výzve nájde na www.hornyliptov.sk v časti Aktuálne výzvy.