MIESTNA AKČNÁ SKUPINA HORNÝ LIPTOV
 
Aktuality
AktualityÚzemie MAS Horný LiptovAktuálne výzvyO združeníFotoarchívKontakt

Kalendár akcií
Horný Liptov
Výzvy č. 11, 12 a 13 sú zrušené!

Pridané: 05.08.2011

Oznamujeme všetkým konečným prijímateľom, že výzvy na opatrenia: Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam (výzva č. 11), Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť A (výzva č. 12) a Podpora v činnosti vidieckeho cestovného ruchu, časť B - propagácia vidieckeho cestovného ruchu (výzva č. 13)  sú zrušené.

Dôvodom pre zrušenie výziev bol terminologický nesúlad v definícii konečného prijímateľa medzi výzvami a aktuálnou verziou Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader.

Výzvy na všetky tri opatrenia budú opätovne vyhlásené 8. augusta 2011. Predkpokladaný termín ukončenia výziev bude 30. septembra 2011.

Kancelária MAS Horný Liptov sa opravedlňuje konečným prijímateľom za vzniknutú situáciu.