MIESTNA AKČNÁ SKUPINA HORNÝ LIPTOV
 
Aktuality
AktualityÚzemie MAS Horný LiptovAktuálne výzvyO združeníFotoarchívKontakt

Kalendár akcií
Horný Liptov
MAS Horný Liptov vyhlásila výzvy na predkladanie projektov

Pridané: 09.08.2011
Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Miestnou akčnou skupinou Horný Liptov v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia pre opatrenia:
 
3.2.1 (4.1.0) Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam (Výzva č. 15)
3.2.2 (4.2.A) Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A (Výzva č. 16)
3.2.3 (4.2.B) Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B (Výzva č. 17)
 
Vaše otázky k výzvam radi zodpovieme telefonicky na: tel. 0903 425 113, 0903 418 483, e-mailom na: info@hornyliptov.sk alebo osobne v kancelárii MAS na Hviezdoslavovej 170.  
Úplné znenie výziev s prílohami nájdete časti Aktuálne výzvy.  
 
Ďalšie aktuálne výzvy na podporu projektov z iných zdrojov nájdete na stránke Regionálnej rozvojovej agentúry Liptov www.rral.sk.