MIESTNA AKČNÁ SKUPINA HORNÝ LIPTOV
 
Aktuálne výzvy
AktualityÚzemie MAS Horný LiptovAktuálne výzvyVýzva č. 14 - ukončenáVýzva č. 15 - ukončenáVýzva č. 16 - ukončenáVýzva č. 17 - ukončenáVýzva č. 18Výzva č. 19Vyzva č. 20Výzva č. 21Výzva č. 22O združeníFotoarchívKontakt

Kalendár akcií
Horný Liptov
 
Prehľad aktuálnych výziev
vyhlásených Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zastúpenou Miestnou akčnou skupinou Horný Liptov v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja:
   
3.2.1 (3.1) Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam (Výzva č. 18)
3.2.2 (3.2.A) Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A (Výzva č. 19)
3.2.3 (3.2.B) Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - čast B (Výzva č. 20)
3.1.1 (3.4.2) Obnova a rozvoj obcí (Výzva č. 21)
3.1.2 (3.4.1) Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo (Výzva č. 22)
 
Uzávierka všetkých výziev je 2. decembra 2011.
 
Vaše otázky k výzvam radi zodpovieme telefonicky na: tel. 0903 425 113, 0903 418 483, e-mailom na: info@hornyliptov.sk alebo osobne v kancelárii MAS na Hviezdoslavovej 170.   
 
Ďalšie aktuálne výzvy na podporu projektov z iných zdrojov nájdete na stránke Regionálnej rozvojovej agentúry Liptov www.rral.sk.