MIESTNA AKČNÁ SKUPINA HORNÝ LIPTOV
 
Fotoarchív
AktualityÚzemie MAS Horný LiptovAktuálne výzvyO združeníFotoarchívKontakt

Kalendár akcií
Horný Liptov
Monitorovacia návšteva projektu Chodník Liptovský Hrádok - Dovalovo
Monitorovací výbor MAS Horný Liptov zastúpený Ing. Pavlíkom a Ing. Bystrianskym uskutočnil 26. augusta 2011 monitorovaciu návštevu projektu Chodník Liptovský Hrádok - Dovalovo, ktorý realizovalo mesto Liptovský Hrádok. Za predkladateľa projektu výstupy projektu prezentovala Ing. Soňa Slosiarová.
Agrokomplex 2011
Pridané: 2011-08-22 00:00:00
V dňoch 18. 8. 2011 - 19.8. 2011 sa Miestna akčná skupina Horný Liptov prezentovala na poľnohospodársko - potravinárskej výstave Agrokomplex v Nitre.
Fotografie z územia MAS Horný Liptov
Pridané: 2011-06-13 00:00:00

Do termínu uzávierky súťaže O najkrajšiu fotografiu z územia MAS nám svoje fotografie poslali traja fotografi - Ivka Slaná z Vavrišova, Jaro Janovčík z Podturne a Zdenka Plichtová.    

 

 

Rozvoj vidieka v Rakúsku - odborná exkurzia
Pridané: 2011-06-03 00:00:00
Autor: Vladimír Multáň
Rozvoj vidieka v Rakúsku bol názov odbornej exkurzie, ktorú v dňoch 24.- 25. mája 2011 zorganizovalo Regionálne pracovisko NSRV pre Trenčiansky kraj.
Za MAS Horný Liptov sa exkurzie zúčastnili Ing. Dušan Španko, starosta obci Jamník a Vladimír Multáň, starosta obce Uhorská Ves.
 
Viac informácií o exkurzii je v aktualitách.
 
LeaderFEST 2011
Pridané: 2011-06-01 00:00:00
LeaderFEST 2011 alebo stretnutie Leadrov z európskych zemí sa uskutočnilo 17 - 18. mája 2011 v historickom mestečku Štramberk v Moravskoslezskom kraji v Českej republike. MAS Horný Liptov na stretnutí reprezentovali Marcela Herichová, Ingrid Pavlíková a Klaudia Jozefčeková.
Spoločne tvoríme informačný systém Horného Liptova
Spustili sme sériu školení zameraných na osvojenie zručností práce s regionálnym databázovým systémom Horného Liptova. Zástupcovia Beňadikovej, Jakubovian, Kráľovej Lehoty, Liptovského Jána, Liptovského Ondreja a Východnej sa stretli 4. novembra. Viac v aktualitách
Nádvorie komunitného centra bude krášliť harmonikár
Dalo už má skoro hotovú sochu harmonikára, ktorá nám na nejaký čas zmierni smútok za huslistom, čo skončil v Holandsku. "Tu mám poslať fotografiu vašej krásne obrazy. Dostávame pekný komentáre k obrázku." píšu Hans a Keya.
Darina je posilou od prvého dňa
Naše komunitné centrum od začiatku decembra posilňuje svojou prítomnosťou Darina Červená, absolventka bakalárskeho stupňa psychológie. Jej prax u nás potrvá do konca mája.
Diskusia o monitorovaní a hodnotení stratégie MAS bola skvelá
V Dolnom Kubíne sme 1. decembra vášnivo diskutovali s expertkami PPA na monitorovanie a hodnotenie programov spojených s rozvojom vidieka. Vďaka Alene Kuruczovej a Simone Petríkovej bola táto téma prekvapivo zaujímavá. Stretnutie obohatila aj Marcela Sláviková zo ŽSK. Seminár zorganizovalo regionálne pracovisko NSRV v Žilinskom kraji.
Zaujalo nás na jarmoku v Pribyline

Kováči zo Zvolena nám urobili pred očami železné prstene, skanzen ožil deťmi zo súboru Ďumbier, na kravských zvoncoch zneli melódie, remeselníci si vymieňali skúsenosti, sused Paštrnák ponúkal výrobky z medu a vosku. To všetko počas Ondrejského jarmoku 29. decembra.

Naša radosť z podpisu zmluvy sa nedá slovami popísať
Neľakajte sa, nejde o dopad klimatických zmien na komunitné centrum. Táto fotografia vyjadruje naše radostné očakávania zo zmien v živote kancelárie MAS Horný Liptov po podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Stalo sa 27. novembra 2009.
Koncepcia cyklotrás Horného Liptova pripravená na schválenie Radou
V Závažnej Porube s podporou NSRV nám 23. novembra predstavili svoje postupy pri tvorbe cyklotrás reprezentanti MAS Podpoľanie a Cykloklubu Poľana. Seminára sa zúčastnili aj hostia z MAS Požitavie - Širočina. Prítomní zástupcovia šestnástich členov MAS Horný Liptov sa vyjadrili k návrhu našej koncepcie, ktorú prezentoval Janko Pavlík.
Pracovníci kancelárie MAS informácie čerpali priamo zo zdroja
Zuzana Drimajová a Peter Danko z Ministerstva pôdohodpodárstva nám v Liptovskej Sielnici 19. a 20. novembra zodpovedali otázky v rámci informačného seminára Systémy financovania MAS z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.
Aj mikroregión Belá už vie, aké trasy bude budovať
Liptovský Peter, Liptovská Kokava, Pribylina a Vavrišovo sa 18. novembra dohodli na trasách v povodí rieky Belá.
Libuša pripravuje výstavu masiek svojich študentov
V priestoroch Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov prebieha inštalácia sedemdesiatichštyroch kašírovaných masiek detských aj dospelých študentov Libuši Vyšnej z výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Liptovskom Hrádku. Podobnosť MASky s maskami je čisto náhodná.
Mikroregión Pod Poludnicou sa stretol k cestičkám

Zástupcovia obcí Liptovský Ján, Závažná Poruba, Uhorská Ves a mesta Liptovský Hrádok 18. novembra rozdebatovali svoj príspevok ku koncepcii chodníkov a cyklotrás.

Hrádockí výtvarníci v galérii ako doma

Vo veľkej sieni Liptovskej galérie P. M. Bohúňa práve prebieha druhý ročník výstavy Trienále textilu. Nepremeškajte príležitosť: výstava potrvá do 29. novembra 2009. Viac v aktualitách.

Foto: Libuša Vyšná, Výtvarný odbor ZUŠ Liptovský Hrádok

Záver školení IKT umožní tvoriť kalendár akcií priamo členmi MAS
Posledné školenie interaktívneho databázového systému absolvovali 13. novembra mesto Liptovský Hrádok, obce Jamník, Važec, Malužiná, Uhorská Ves a Informačné centrum Liptovský Hrádok.
Martin prišiel na Radu na bielom koni
Náš predseda naplnil porekadlo a priniesol na Radu 11. novembra sneh, aj keď zatiaľ nesmelo. Rada sa stretla takmer v plnom počte. Prijala zmenu v rozpočte, schválila nových členov a personálne doplnila marketingovú skupinu.
Na Nižnej Boci vyškolení ďalší traja členovia MAS

Napĺňať databázový systém MAS Horný Liptov sa 11. novembra na obecnom úrade Nižná Boca naučili zástupcovia obcí Nižná Boca, Vyšná Boca a občianskeho združenia Ramža.

Školenia webového zberu sú v plnom prúde
Aj 9. novembra školil Juraj Druska našich členov v pozitívnej a podnetnej atmosfére. Prišli zástupcovia obcí Liptovská Kokava, Závažná Poruba, Liptovská Porúbka, ale aj SKV Agency a Komunitnej nadácie Liptov.
Mikroregión Baranec má už svoju predstavu cyklotrás
V Liptovskom Ondreji sa stretli 9. novembra zástupcovia mikroregiónu Baranec, aby naplánovali pod vedením skúsených lektorov cyklotrasy v katastroch obcí Beňadiková, Jakubovany, Liptovský Ondrej, Konská a Jamník
Databázový systém MAS sa stretol s mimoriadnou odozvou
Množstvo podnetov dostali tvorcovia databázového systému na webový zber aj 6. novembra. Školenia sa zúčastnili zástupcovia obcí Hybe, Podtureň, Vavrišovo, Liptovský Peter, Súkromnej ZUŠ a Spoločnosti priateľov MLD.
Hybe, Východná a Važec sa tiež vyjadrili k cyklotrasám
V kancelárii MAS 6. novembra prediskutovali zástupcovia obcí doliny Bieleho Váhu plán cyklotrás v katastroch Hybe, Východná a Važec.
Regionet 6: projekty spracované a odovzdané
Záver projektového manažmentu 30. októbra sme venovali prezentácii a posledným konzultáciám pred odovzdaním projektov. Viac v aktualitách
Na Nižnej Boci sa k cyklotrasám stretlo OZ Ramža
Koncepciu cyklotrás tvoríme zdola: 22. októbra sa stretli v atraktívnom prostredí Penziónu Šafrán zástupcovia mikroregiónu Ramža, aby prerokovali sieť cyklotrás v katastroch obcí Vyšná a Nižná Boca, Malužiná a Kráľova Lehota
Regionet 5
Na piatom školení 22. októbra sme pracovali na rozpočtoch, časových harmonogramoch, monitorovacích indikátoroch a formulovali projektové zámery do príslušných projektových výziev. Pridanou hodnotou stretnutia bola dohoda o vzájomnom prepojení a harmonizácii projektov.
Ako sa z básnika fotograf stal
Vlado Škuta môže byť na svojho žiaka hrdý. Benátky fotografoval Ivan Šobáň.
Ako Vlado s Ivanom do Benátok putovali
Členovia hrádockého ARTštúdia, fotograf Vlado Škuta a básnik Ivan Šobáň, sa začiatkom septembra vybrali do Benátok na skusy. Výsledkom je zbierka skvelých fotografií, ktoré autori vystavia v novembri v Galérii na schodoch v Kultúrnom dome. Básnika fotografoval Vlado Škuta
Regionet 4
Štvrté stretnutie Regionetu 15. októbra sme využili na tvorbu vlastných projektových zámerov.
Na Rade sa už prejavuje únava z nekonečného čakania na zmluvu
Rada sa stretla v zmysle dlhodobého plánu 14. októbra. Nebola však uznášaniaschopná, preto mala hlavne informatívny charakter. Návrh zmluvy od PPA ešte stále nemáme.
Poďme v zime na jahody
V našom komunitnom centre sa leto a zima stretli v podobe zrelých jahôd pod hrubou vrstvou napadnutého snehu. Stalo sa 14. októbra 2009.
Horný Liptov pripravuje sieť cyklotrás a chodníkov
Na seminári ku Koncepcii siete chodníkov, cyklotrás, významných miest a oddychových zón v hornom Liptove sme 9. októbra prediskutovali otázky národných a regionálnych štandardov turistických trás. Viac v aktualitách
Regionet 3
Na treťom workshope Regionetu sme sa naučili, aký je vzťah medzi programovacím cyklom a projektovým cyklom a ako sú navzájom prepojené.
Čajovňa, Obloha a rieka

Do Liptovského Hrádku sa vrátila výstava mladých výtvarníkov zo Základnej umeleckej školy. Nesie jednoduchý názov Obloha a rieka. Výstava v Čajovni za siedmymi horami potrvá do 10. novembra 2009. Viac v aktualitách. Foto: Libuša Vyšná, Ján Pavlík

Regionet 2
Školenie pokračuje: 30. septembra sme sa pozreli na systém podpory rozvoja regiónov Európskej únie.
Kráľova Lhota navštívila Kráľovu Lehotu
Koncom septembra v Kráľovej Lehote po prvý krát privítali priateľov z družobnej českej obce Králova Lhota.
Na Hornoliptovskom jarmoku nás zaujala súťaž v pílení dreva
Tohtoročný jarmok mal množstvo nových prvkov. Nás zaujala súťaž, ktorú vyhralo družstvo pracovníkov Technických služieb. Cestu k sebe našli aj rezbári.
Dni mesta Liptovský Hrádok a naši partneri z Českej Skalice

Radi sme prijali pozvanie primátora mesta na pracovné stretnutie 24. septembra v príjemnom a pohostinnom prostredí hotela Smrek. Hlavnou témou rokovaní bola spolupráca škôl v environmentálnej výchove a výmeny folklórnych súborov Cindruška a Barunka.

V Senci sme predstavili MAS Horný Liptov
Na medzinárodnej konferencii LEADER v Senci 21. a 22. septembra sme úspešne reprezentovali a nadviazali kontakty so slovenskými aj zahraničnými MAS.
Začali sme spoločne tvoriť Regionet
V spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Žilinského samosprávneho kraja sa aj MAS Horný Liptov zapojila do vzdelávacieho a sieťovacieho projektu Regionet. Prvý kurz začal 21. septembra v našom komunitnom centre na Moyzesovej.
Členská schôdza mala aj vzdelávací charakter

V penzióne Boca na Vyšnej Boci sme 18. septembra nielen prijímali rozhodnutia o najbližších krokoch po podpise zmluvy s PPA, ale dozvedeli sme sa aj detaily o manažmente stratégie (lektori: Ingrid Kocianová, MPSR a Marek Halčín, PPA)
viac v aktualitách

Predaj z dvora na Dňoch vidieka v Pribyline
Hlavnou témou na Dňoch vidieka Žilinského kraja 11. a 12. septembra bol predaj z dvora. V Pribyline sme dostali príležitosť predstaviť našu prácu aj my.
Cindruška reprezentovala v Českej Skalici na Jiřinkových slavnostech
Detský folklórny súbor Cindruška zožal úspechy u našich partnerov v Českej Skalici. Deti si priniesli množstvo zážitkov a našli nových priateľov.
Septembrová Rada sa venovala príprave členskej schôdze
Rada na svojom zasadnutí 9. septembra pripravila program členskej schôdze a prijala zmenu v rozpočte do konca roka 2009
Predsedom Výberovej komisie je starosta Liptovského Jána
Výberová komisia si 8. septembra, na svojom prvom zasadnutí v tomto roku, zvolila za predsedu Juraja Filu.
Sami sebe - princíp posilnenia regiónu svojpomocou
Marketingová pracovná skupina sa 3. septembra zaoberala propagáciou, vzdelávaním, webovým zberom a vzájomným poskytovaním služieb v rámci regiónu Horný Liptov.
Vernisáž výstavy Moja kniha v čajovni
Vernisáž výstavy Strediska voľného času Bájo Česká Skalice sa konala v nedeľu 30. augusta v Čajovni za siedmimi horami. Výstava Moja kniha je prístupná do konca septembra v Galérii na schodoch v kultúrnom dome Liptovský Hrádok. Foto Ján Pavlík, Vlasta Kornerová. Tešíme sa na film Ľubora Patscha a fotky Vlada Škutu. Odporúčame tiež www.hradocan.sk
Bájo v Hornom Liptove
Učitelia a deti zo strediska voľného času Bájo priniesli kúsok Českej Skalice do Liptovského Hrádku v podobe výstavy Moja kniha. Na fotografiách: rodina Horkých sa ubytovala v dome Urbáru vo Vavrišove, Hanka Vavřínová pobudla u Libuši Vyšnej. Čučoriedky sú z Vavrišova.
Skanzen očami Branislava Novotného
Braňo je študent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, má 22 rokov a je z Košíc. Počas augustových víkendových podujatí ste ho mohli stretnúť v Múzeu Liptovskej dediny v Pribyline ako kreslí dreveničky a ďalšie objekty v múzeu. Jeho obrázok si budete môcť zakúpiť aj 12. septembra na Dňoch vidieka Žilinského kraja v skanzene.
Malťania v Hybiach
Reprezentanti maltskej MAS v sprievode zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a Agentúry pre rozvoj vidieka navštívili 19. augusta Horný Liptov. Videli hybského zbojníka Pacha, Chrobákov dom s informačným centrom, múzeom a hrnčiarskou dielňou, včelnicu a skanzen v Pribyline. Návšteva inšpirovala hostí k budúcej spolupráci.
Vierka sa vráti z Nórska začiatkom septembra
Nórske dobrodružstvo našej Vierky, asistentky kancelárie MAS, sa pomaly končí. Len čo s Jurkom dokončia rekonštrukciu nórskej stodoly, sú tu ako na koni.
Cindruška vo Vavrišove
V rámci bohatého kultúrneho programu počas spomienky na 300. výročie boja povstaleckých kurucov proti cisárskym labancom vystúpil vo Vavrišove aj detský folklórny súbor z Liptovského Hrádku Cindruška.
Vavrišovo na okamih zdieľalo utrpenie svojich prarodičov
Rekonštrukciou bitky spred 300 rokov si vavrišania pripomenuli udalosti, o ktorých sa dlho nehovorilo. Obec bola vypálená, stopy boja vidno v teréne dodnes. Odhalením pamätníka vyjadrili obyvatelia úctu svojim predkom. Séria podujatí sa stretla s obrovským záujmom verejnosti. Odhady o počte návštevníkov sa pohybujú okolo desaťtisíc ľudí.
Marketingová pracovná skupina v Lodenici
Tretieho augusta sa členovia MPSK stretli v Penzióne Lodenica, kde prediskutovali potreby vzdelávania členov MAS v oblasti marketingu, tvorbu spoločných produktov MAS a regiónu Horný Liptov, distribúciu Kalendára akcií, plán práce a financovanie činnosti MPSK a ďalšie zaujímavé témy.
Skokan v jazierku
Ingrid Ďurinová nám priniesla foto vzácneho návštevníka nášho jazierka v komunitnom centre. Je to skokan hnedý, ktorý sa v jazierku objavil 12. júla o siedmej večer a opäť zmizol. Obávame sa však, že ak nám aj nechal nejaké zárodky malých žabiek, padnú za obeť dravým larvám vážky.
Ľalia pre Dalibora
V dnešné ráno 8. júla rozkvitla na jazierku v komunitnom centre ľalia. Symbolicky ju posielame Daliborovi Novotnému do Hradca Králové, kde práve podstupuje ťažkú operáciu. Veríme, že sa vynikajúca povesť neurochirurgie v Hradci opäť potvrdí. Držíme palce.
Tematický seminár LEADER
Národná sieť rozvoja vidieka, pracoviská Banská Bystrica a Liptovský Hrádok zorganizovali 7. júla v Mýte pod Ďumbierom spoločný seminár s cieľom predstaviť nové usmernenie k osi 4 PRV Leader a upozorniť na najčastejšie chyby v integrovaných stratégiách.
Sená na Moyzesovej
V komunitnom centre v Liptovskom Hrádku, kde je aj sídlo MAS Horný Liptov, vypukli piateho júla sená. Kosec: Ing. Ján Pavlík, PhD, riaditeľ RRA Liptov, hrabačka: Ing. Ingrid Pavlíková, koordinátorka vzdelávacích programov. Ďakujeme za vidiecku atmosféru v centre mesta.
"Pospolu"
Spoločná výstava českých, slovenských a poľských výtvarníkov v Českej Skalici v priestoroch Galérie Fortna bola otvorená 13. júna 2009 počas Dní partnerských miest.
Foto: Libuša Vyšná a Hela Zátrochová
Festival báchorek a pověstí

Jiřinkový sál v českoskalickom Múzeu Boženy Němcovej a hravé akčné a dynamické predstavenie klasickej rozprávky v podaní divadelníkov zo Základnej umeleckej školy v Liptovskom Hrádku. Réžia: Rena Kogelová, Foto: Libuša Vyšná

Šťastnú cestu
Piatok 12. júna sme vypravili na ďalekú cestu do Českej Skalice reprezentantov mesta Liptovský Hrádok, Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov, umelcov, podnikateľov. Na podujatí Deň partnerských miest sa v rámci Festivalu báchorek a pověstí predstavia aj divadelníci ZUŠ Liptovský Hrádok.
Naša stratégia je jednou z pätnástich podporených
Rada MAS Horný Liptov na svojom zasadnutí 10. júna prediskutovala ďalší postup. Všetci si úprimne želáme, aby naša práca priniesla skutočný prospech regiónu. Blahoželáme tiež členom marketingovej komisie k úspešnému dotiahnutiu Kalendára akcií
V jazierku nášho komunitného centra sa vyliahli tri vážky
Tešíme sa, že už po roku existencie jazierka, ktoré nám vybudovali študenti bývalej poľnohospodárskej, dnes Spojenej školy z Liptovského Mikuláša, vyleteli z dravých lariev tri roztomilé vážky.
Dnes sme sa rozlúčili s pánom starostom Beňadikovej
Nekončiaci rad smútiacich občanov, priateľov a kolegov dnes odprevadil pána starostu k hranici obce. Viliam Zlejší nás opustil 6. júna. S rodinou hlboko cítime.
Kalendárium pripravené
Kalendárium Horného Liptova obsahuje približne 120 akcií, ktoré sa budú konať v 22 obciach Horného Liptova od júla do decembra 2009. Skúšobne vyjde ako plagát A1 v počte 60 ks. Elektronickú podobu nájdete na portáli www.mojliptov.sk s možnosťou triediť podľa obcí, dátumu a názvu akcie.
Batika opäť zaujala
Tvorivú dielňu Batika 2009 pripravili pre priaznivcov farbenia textílií ARTŠTÚDIO a Obec Liptovský Peter. Podujatia sa pod vedením Ľubice Uličnej zúčastnilo desať záujemcov. Čo všetko nám o plánoch Artštúdia porozprával predseda Ľubo Kompiš, nájdete v aktualitách
Budeme v novej relácii Slovenskej televízie Euroreportéri
Redaktori Slovenskej televízie z bratislavského štúdia sa zaujímali o činnosť Regionálnej rozvojovej agentúry Liptov, Národnej vidieckej siete aj MAS Horný Liptov. Zaujala ich spolupráca medzi týmito inštitúciami a výsledky našej práce. Navštívili aj úspešné projekty Ovčiarske múzeum a Kultúrny dom v Bobrovci.
Televízia Patriot mapuje úspešné projekty

Projekty podporené zo zdrojov Žilinského samosprávneho kraja mapuje Televízia Patriot. Jej redaktori sa zaujímali o projekt Pocta rezbárskemu majstrovi, v rámci ktorého Spolok rezbárov zriadil Galériu Jozefa Smutniaka v priestoroch A-projekt n. o. v Liptovskom Hrádku

V čajovni otvorili Galériu naboso

Horný Liptov ponúka kvalitnú alternatívnu kultúru. Tento trend podporuje aj Čajovňa za siedmimi horami, ktorá vo svojich priestoroch pravidelne organizuje komorné kultúrne akcie. Viac v aktualitách

Podnety z Ljubljany
Ingrid navštívila májovú Ljubljanu a podelila sa s nami o inšpirácie. Viac nájdete v aktualitách.
Kalendár akcií bude vydaný do konca mája
Marketingová skupina už zozbierala podklady o podujatiach v Hornom Liptove z väčšiny obcí. Členovia skupiny sa inšpirovali informačnými materiálmi iných území. Na začiatok zvolili pre Kalendárium podobu plagátu formátu A1, ktorý bude vystavený na obecných úradoch a tabuliach. Očakávame lepšiu koordináciu akcií organizovaných obcami a zvýšenú vzájomnú nformovanosť.
Májová Rada zatiaľ bez kľúčovej informácie
Vyhodnotenie stratégií miestnych akčných skupín zatiaľ nie je známe. Rada rozhodla, že členskú schôdzu zvolá do troch týždňov odo dňa, keď sa dozvieme výsledok súťaže.
Cindruška najlepším detským folkórnym súborom v okrese
Detský folklórny súbor Cindruška, ktorý je naším členom, uspel na regionálnej prehliadke v Liptovskom Mikuláši a s choreografiou Svadobné obrázky z prúteného koša postúpil do krajského kola v Dolnom Kubíne. Blahoželáme!
Vierka v Nórsku

Popri zalesňovaní si Vierka nájde čas aj na inšpirácie pre našu MAS

Aprílové zasadnutie Rady
Rada prerokovala smernicu o verejnom obstarávaní, marketingovú stratégiu, postupy prihlasovania projektov, komunikačnú stratégiu a prípravu májovej členskej schôdze.
Marcové zasadnutie Rady
Rada zriadila Marketingovú pracovnú skupinu a prerokovala postup pri prihlasovaní projektov. Stretávať sa bude vždy druhú stredu v mesiaci.
Ako ďalej v roku 2009?
Otázkou ďalšieho smerovania aktivít MAS Horný Liptov v roku 2009 a ich finančného krytia sa na svojom minulotýždňovom zasadnutí zaoberala členská schôdza MAS Horný Liptov.
viac v aktualitách

 

Rada MAS Horný Liptov zasadala po prvý krát v novom roku
V našich aktivitách pokračujeme aj v novom roku. Vo štvrtok popoludní sa stretli členovia Rady MAS Horný Liptov, aby naplánovali aktivity MAS a ich finančné krytie v roku 2009.
MAS Horný Liptov sa prezentovala na regionálnej konferencii ŽSK

Naša manažérka Vlasta Körnerová prezentovala MAS Horný Liptov na Regionálnej konferencii o partnerstve a podpore vidieka v Žilinskom samosprávnom kraji.
viac v aktualitách

Výstava Obloha a rieka
Od 9 januára 2009 je v galérii Fortna Strediska voľného času Bájo v Českej Skalici nainštalovaná výstava výtvarného odboru ZUŠ Liptovský Hrádok s názvom Obloha a rieka. 
viac v aktualitách
Stratégia rozvoja Horného Liptova je odovzdaná a zaregistrovaná

V pondelok 15. decembra 2008 naši štatutári predseda Martin Piovarči s manažérkou Vlastou Körnerovou úspešne doručili a zaregistrovali Integrovanú stratégiu rozvoja Horného Liptova do roku 2015 na Pôdohospodársku platobnú agentúru v Bratislave.
viac v aktualitách

Členská schôdza schválila stratégiu

Na poslednej tohoročnej členskej schôdzi, bola schválená finálna verzia Integrovanej stratégie rozvoja Horného Liptova do roku 2015 a ďalšie dokumenty dôležité pre skompletovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013.
viac v aktualitách

Zasadala Rada MAS Horný Liptov
V utorok 4. novembra 2008 prebehlo v priestoroch A-projektu v poradí štvrté zasadnutie Rady MAS Horný Liptov.
O krok ďalej k spoločným projektom
V pondelok 6. októbra, k nám opäť zavítali naši partneri z Českej Skalice a kúpeľného mestečka Polanica Zdrój. Hlavné témy Cestovný ruch a miestny produkt, Kultúrne mosty v prepojení na cestovný ruch.
Prebehli voľby do ďalších orgánov MAS Horný Liptov
Vo štvrtok 25. septembra sa konala Členská schôdza MAS Horný Liptov. Hlavným cieľom bolo zvoliť Výberovú komisiu, Monitorovací výbor a Revíznu komisiu.
Kreslili sme v múzeu
Tešíme sa z toho, že nadviazanie kontaktov s partnermi v Českej Skalici viedlo k naštartovaniu vzájomnej spolupráce medzi Domom detí a mládeže Bájo a výtvarným odborom ZUŠ v Liptovskom Hrádku.
Stretnutie pracovnej skupiny Cestičky, 17. september 2008

Ústrednou témou stretnutia boli cyklotrasy, analýza ich súčasného stavu v Hornom Liptove a návrh siete nových cyklotrás.
viac v aktualitách

 

Stretli sa členovia pracovnej skupiny Identita: ľudia, kultúra a spolupráca
5. augusta sa v priestoroch Ovčiarskeho múzea po prvý krát stretli členovia pracovnej skupiny Identita: ľudia, kultúra spolupráca.
Spoločné stretnutie dvoch pracovných skupín MAS Horný Liptov
Vo štvrtok 31. júla 2008 prebehlo v penzióne UNA v Liptovskom Jáne, prvé spoločné stretnutie pracovných skupín Cestičky Projekty a ich koordinácia
Nedeľa rodákov v Pribyline, 20. júl 2008

Starosta Liptovskej Porúbky prevzal žezlo správy nad Múzeom Liptovskej dediny.
viac v aktualitách

Rozšírené zasadnutie Rady

Vo štvrtok 10. júla 2008 sa v príjemných priestoroch nášho hostiteľa, spoločnosti ESOX, spol. s. r. o., konalo rozšírené zasadnutie Rady.
viac v aktualitách

 

Pracovná cesta do Českej Skalice a Polanice-Zdrój, 30. jún - 2. júl 2008

Na základe pozvania našich českých partnerov sme sa vydali na 3 dňovú pracovnú cestu do Čiech.
viac v aktualitách

Zasadala Rada MAS Horný Liptov

Manažérka Vlasta Körnerová zvolala a viedla druhé stretnutie členov Rady ktoré sa uskutočnilo v utorok 3. júna v priestoroch A-projektu v Liptovskom Hrádku.
viac v aktualitách

Zástupcovia českej MAS na návšteve v Hornom Liptove
Koncom mája sme v priestoroch A-projektu privitali 8 predstaviteľov Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují, ktorá prejavila záujem o nadviazanie vzájomnej spolupráce.
viac v aktualitách
Ustanovujúca členská schôdza zvolila Radu, predsedu aj manažéra
V utorok 15. apríla 2008 v čase od 10.00 do 13.00 hodín prebehla ustanovujúca členská schôdza občianskeho združenia Miestna akčná skupina Horný Liptov.
viac v aktualitách
Marcové zasadnutie vo Vavrišove, 18. marec 2008

V utorok 18. marca 2008 sa konalo v poradí štvrté pracovné stretnutie Prípravného výboru MAS.
viac v aktualitách

Školenie manažérov MAS v zahraničí

Štvordňové školenie "Tréningové aktivity potenciálnych manažérov miestnych akčných skupín v zahraničí" prebehlo v českom Přerove a v mestečku Höfen v rakúskych Alpách.
viac v aktualitách

Februárové zasadnutie Prípravného výboru MAS Horný Liptov, 12. február 2008

V poradí tretí Prípravný výbor MAS Horný Liptov pracoval v salóniku Františka Wiesnera v bývalom Soľnom úrade v Liptovskom Hrádku.
viac v aktualitách

Januárové zasadnutie Prípravného výboru MAS Horný Liptov

V salóniku Hotela Smrek sa v utorok 15. januára 2008 stretli členovia Prípravného výboru Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov. Skupinu posilnili traja noví členovia zo sféry regionálnych podnikateľov a poľnohospodárov.
viac v aktualitách

Prvé zasadnutie Prípravného výboru MAS Horný Liptov

V priestoroch A-projektu v Liptovskom Hrádku zasadal 10. decembra 2007 Prípravný výbor MAS Horný Liptov.
viac v aktualitách

Dalo trénuje
Mnohí sa pýtate, ako sa darí Daliborovi po operácii v Hradci Králové. Usilovne trénuje, aby čím skôr odložil barle.
Stretnutie starostov na Obvodnom úrade v Liptovskom Mikuláši

Dňa 29. novembra 2007 sa konalo druhé pracovno-informačné stretnutie pre starostov obcí okresu Liptovský Mikuláš zamerané na čerpanie prostriedkov EÚ s dôrazom na prístup LEADER.
viac  v aktualitách

Marketingová skupina otvorila témy spoločnej propagácie regiónu a MAS
Pridané: 2009-12-03 00:00:00
Seminár Strategické plánovanie komunikácie a propagácie sa vydaril. Stretnutie 3. decembra obohatili vstupmi Libuša Vyšná, Silvia Piláriková, Ingrid Ďurinová a Igor Karkošiak. So skúsenosťami z Nórska sa podelili Juraj Bystriansky a Viera Rajniaková. Diskusia načrtla spôsoby riešení a ďalšie kroky.